Hoofdinhoud
Nieuws

In de media: 'Het liefst wil ik een dove medewerker met autisme'

Mensen met een arbeidsbeperking beschikken namelijk vaak over speciale talenten. Neem nou het sorteren van de post. Ik heb daar het liefst een dove medewerker met een autistische handicap. Het komende jaar moet het bedrijfsleven minimaal 5000 mensen met een arbeidsbeperking aan het werk hebben geholpen.

Collega-ondernemers vragen regelmatig hoe wij dat georganiseerd hebben
Hans van der Lee, directeur

Op meerdere vlakken écht iets bijdragen aan de maatschappij

Hoewel de wet officieel pas in 2015 intreedt, gaan bedrijven het komende jaar al het nodige merken van de Participatiewet, één van de erfenissen uit het Sociaal Akkoord. Voor mensen met een arbeidsbeperking bestaan er nu nog verschillende regelingen. Zo is er de WWB (de Wet werk en bijstand), de Wsw (de Wet sociale werkvoorziening) en de Wajong. Kosten? Jaarlijks 11 miljard euro. Zonder ingrijpen lopen die de komende jaren op naar 13,5 miljard. Met de invoering van de Participatiewet groeien de uitgaven weliswaar nog steeds, maar op de lange termijn wel iets minder, naar 11,8 miljard. De deal die werkgevers, werknemers en het kabinet in april van dit jaar sloten, betekent dat er tot 2026 minimaal 125.000 banen worden ingericht voor mensen met een arbeidsbeperking. Werk aan de winkel dus voor het bedrijfsleven.

 


Trots op

“Ik krijg de laatste tijd regelmatig vragen van collega-ondernemers die willen weten hoe wij dat georganiseerd hebben”, vertelt Hans van der Lee. In 2006 richtte hij samen met zijn vrouw depostBode op, een post- en pakketbezorger in de regio Noord-Oost-Brabant. Destijds begonnen met zeven personeelsleden, inmiddels zijn het er honderdzestig. Daarvan heeft driekwart een geestelijke, fysieke of verstandelijke beperking. “Daar zijn we trots op”, aldus Van der Lee. “Bovendien kiezen klanten ook mede om deze reden voor onze diensten. Ze gunnen ons het werk en vinden het erg prettig als een vaste postbode de post komt ophalen.”


Productievere werknemers

Van der Lee benadrukt overigens dat hij net als iedere andere ondernemer gewoon winst moet maken. Een commercieel bedrijf met een sociale inslag dus. En daarvoor werkt hij nauw samen met zijn oude werkgever IBN, omringende gemeenten en re-integratiebureaus. “We zeggen nooit meteen nee als iemand ons wordt aangeboden. Mensen met een arbeidsbeperking beschikken namelijk vaak over speciale talenten. Neem nou het sorteren van de post. Ik heb daar het liefst een dove medewerker met een autistische handicap. Die gaat helemaal op in zijn werk, wordt niet afgeleid en maakt geen fouten. Zo iemand is gewoon productiever dan een medewerker zonder die handicap. Uit ervaring weten we inmiddels dat deze mensen zich over het algemeen ook minder vaak ziek melden.” 


Proberen en begeleiden

Volgens Van der Lee zijn er in ieder bedrijf wel werkzaamheden te bedenken voor mensen met een arbeidsbeperking. “Je moet er alleen wel een beetje voor open staan. Het is vooral een kwestie van proberen, zorgen voor een goede begeleiding en de omgeving informeren zodat iedereen weet waar hij aan toe is. Het is allemaal niet zo spannend hoor. Als je er serieus werk van maakt, is dat gunstig voor de uitstraling van je bedrijf en levert het je nog opdrachten op ook.”


Wettelijk quotum als alternatief

In een verplicht quotum gelooft Van der Lee dan ook niet zo. Toch is dat wel waar de overheid mee dreigt, als de afspraken in het Sociaal Akkoord niet worden nageleefd. In 2014 moeten minimaal 5000 mensen met een arbeidsbeperking aan een baan zijn geholpen. Lukt dat niet, dan besluit het kabinet waarschijnlijk alsnog om een wettelijk minimum in te voeren. De eerste meting staat gepland in 2016 en gebeurt op basis van de cijfers van het jaar daarvoor. Om ondernemers een handje te helpen, komen er 35 regionale werkbedrijven. Zij zorgen niet alleen voor begeleiding op de werkvloer, maar bepalen in overleg de loonwaarde van de werknemer in kwestie. Zodra die lager is dan het wettelijk minimumloon, krijgt een ondernemer het verschil van de overheid terug in de vorm van een loonkostensubsidie.

Samenwerkingen