Hoofdinhoud
Nieuws

DepostBode draait op mensen met een beperking; drie tips voor ondernemers!

Wat beweegt een commercieel bedrijf om nagenoeg alleen met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te werken?  DepostBode in Oss heeft er inmiddels ruim zeven jaar ervaring mee. “Klanten kiezen bewust voor ons omdat we werken met mensen met een beperking.” Hans en Caroline van der Lee delen hun ervaringen. 

Klanten kiezen bewust voor ons omdat we werken met mensen met een beperking
Caroline van der Lee, directeur

Drie tips voor ondernemers

Voor bedrijven die overwegen om  mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te bieden, hebben Hans en Caroline drie tips: 

 

  • Probeer het! Praat met het SW-bedrijf over de werkwijze en kijk naar wat de mensen kunnen. De mogelijkheden zijn veel groter dan je denkt. 
  • Zorg voor een goede begeleiding. De ervaring van Hans en Caroline is dat een nieuwe medewerker wat meer tijd nodig heeft om te wennen dan een ‘gewone’ medewerker. Zet daar een collega op die daar gevoel voor heeft en die dat kan. 
  • Maak er commercieel gebruik van. Omdat je met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkt, gunnen anderen je werk. Het levert opdrachten op! 

 

Toen acht jaar geleden de  eerste signalen kwamen over de liberalisering van de postmarkt, zag Hans van der Lee een kans voor zijn toenmalige werkgever IBN*. Omdat de bedrijfsstrategie van IBN echter gericht was op het detacheren van medewerkers bij werkgevers in de regio en niet op het starten van nieuwe diensten, besloten Van der Lee en zijn vrouw Caroline hun eigen onderneming op te richten. Met succes. In de regio Oss-Uden-Veghel werken inmiddels ruim 100 mensen van IBN bij depostBode en onlangs is het verzorgingsgebied uitgebreid naar de regio Boxtel. Zes medewerkers van WSD bezorgen in die regio post voor depostBode.  


Quotum

Het is voor Hans en Caroline nooit de vraag geweest of ze met mensen met een arbeidsbeperking wilden gaan werken. Deze mensen zijn onderdeel van het ondernemingsplan. Volgens Hans profileert depostBode zich als een maatschappelijk verantwoorde onderneming. “MVO is nu hip maar wij hebben er heel bewust voor gekozen. Dat werkt veel beter dan wanneer de overheid een verplicht quotum op gaat leggen. Je mag trots zijn als je met mensen met een arbeidsbeperking werkt. Onze klanten kiezen om die reden voor ons. Zij waarderen het bovendien als hun vaste postbode de post op komt halen. Dat zegt iets over het bedrijf en de MVO-keuze die zij maken.” 

  

Deuren openen

De wijze waarop de Van der Lee’s depostBode runnen, opent deuren richting andere instanties. Caroline: “We werken samen met het UWV en gemeenten om mensen die niet bij reguliere werkgevers aan de slag kunnen aan het werk te helpen. Ook re-integratiebureaus weten ons te vinden. We bieden stageplaatsen voor leerlingen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Interzorg Thuiszorg laat haar zieke medewerkers bij depostBode tijdelijk aangepast werk doen totdat ze weer in hun eigen functie aan de slag kunnen. Wanneer een instelling bij depostBode aanklopt met een medewerker waar ze (tijdelijk) niet mee uit de voeten kan, zeggen we eigenlijk nooit ‘nee’.” 


Kijken naar mogelijkheden van mensen

“We weten van elke medewerker wat zijn of haar beperking is en kijken wat iemand zou kunnen doen. Voor een autistische medewerker met een gehoorbeperking hebben we een prima werkplek in de postkamer. Hij werkt snel en foutloos, juist door zijn beperkingen”, vertelt Caroline. Hans: “We hebben hier een jongen gehad die er onverzorgd uitzag en niet voor ons de straat op kon. Samen met IBN hebben we gekeken hoe we hem structureel konden helpen. We hebben samen met hem op creatieve wijze naar mogelijkheden gezocht om zijn uiterlijke verzorging te verbeteren. IBN zorgde voor een coach die tot op de dag van vandaag zorgt dat hij niet in zijn oude gedrag vervalt. Nu is hij een prima medewerker.” 

Samenwerkingen